بازدید از گالری

تعداد بازدیدکنندگان تاکنون

1443 نفر

بازدید از گالری

نظر بازدیدکنندگان

مصطفا

فکر می کنم برای امثال من عالیه که توی گالری ها گیج میشن و از چیزی سر در نمیارن. می تونن توی خونه شون گیج بشن و کمتر خجالت بکشن و بیشتر لذت ببرن و هم یاد بگیرن :))
2018-04-29T14:36:00+00:00
فکر می کنم برای امثال من عالیه که توی گالری ها گیج میشن و از چیزی سر در نمیارن. می تونن توی خونه شون گیج بشن و کمتر خجالت بکشن و بیشتر لذت ببرن و هم یاد بگیرن :))

هستی

تجربه‌ای ناب برای منِ بیننده. انگار در محیط بازی فکری اندوخته هنری هم جذب کرده باشی. گالری‌ای دلچسب بدون این که لازم باشد ادا در بیاوری و خودت را مناسب گالری گردی چیتان پیتان کنی.
2018-04-29T14:37:32+00:00
تجربه‌ای ناب برای منِ بیننده. انگار در محیط بازی فکری اندوخته هنری هم جذب کرده باشی. گالری‌ای دلچسب بدون این که لازم باشد ادا در بیاوری و خودت را مناسب گالری گردی چیتان پیتان کنی.

جادی.نت

به نظرم خیلی خوب بود. ایده باحال و اجرای خوب.
2018-04-29T14:03:37+00:00
به نظرم خیلی خوب بود. ایده باحال و اجرای خوب.

مهدی

این که پیش از هرچیز، پیش از دست یابی به رنگ ها و ملیون ها پیکسل در جیبت، در ذهنت مالکیت سقفی ماده زدایی شده در خیابان فلسطین جنبیده تا مخلوقات خودت و دیگران را به نمایش بگذاری از همه چیز جذاب ترست.
2018-04-29T14:02:53+00:00
این که پیش از هرچیز، پیش از دست یابی به رنگ ها و ملیون ها پیکسل در جیبت، در ذهنت مالکیت سقفی ماده زدایی شده در خیابان فلسطین جنبیده تا مخلوقات خودت و دیگران را به نمایش بگذاری از همه چیز جذاب ترست.