بازدید از گالری

تعداد بازدیدکنندگان تاکنون

1428 نفر

بازدید از گالری

نظر بازدیدکنندگان

مصطفا

فکر می کنم برای امثال من عالیه که توی گالری ها گیج میشن و از چیزی سر در نمیارن. می تونن توی خونه شون گیج بشن و کمتر خجالت بکشن و بیشتر لذت ببرن و هم یاد بگیرن :))
2018-04-29T14:36:00+00:00
فکر می کنم برای امثال من عالیه که توی گالری ها گیج میشن و از چیزی سر در نمیارن. می تونن توی خونه شون گیج بشن و کمتر خجالت بکشن و بیشتر لذت ببرن و هم یاد بگیرن :))

جادی.نت

به نظرم خیلی خوب بود. ایده باحال و اجرای خوب.
2018-04-29T14:03:37+00:00
به نظرم خیلی خوب بود. ایده باحال و اجرای خوب.

مهدی

این که پیش از هرچیز، پیش از دست یابی به رنگ ها و ملیون ها پیکسل در جیبت، در ذهنت مالکیت سقفی ماده زدایی شده در خیابان فلسطین جنبیده تا مخلوقات خودت و دیگران را به نمایش بگذاری از همه چیز جذاب ترست.
2018-04-29T14:02:53+00:00
این که پیش از هرچیز، پیش از دست یابی به رنگ ها و ملیون ها پیکسل در جیبت، در ذهنت مالکیت سقفی ماده زدایی شده در خیابان فلسطین جنبیده تا مخلوقات خودت و دیگران را به نمایش بگذاری از همه چیز جذاب ترست.

هستی

تجربه‌ای ناب برای منِ بیننده. انگار در محیط بازی فکری اندوخته هنری هم جذب کرده باشی. گالری‌ای دلچسب بدون این که لازم باشد ادا در بیاوری و خودت را مناسب گالری گردی چیتان پیتان کنی.
2018-04-29T14:37:32+00:00
تجربه‌ای ناب برای منِ بیننده. انگار در محیط بازی فکری اندوخته هنری هم جذب کرده باشی. گالری‌ای دلچسب بدون این که لازم باشد ادا در بیاوری و خودت را مناسب گالری گردی چیتان پیتان کنی.